PENGENALAN

Pusat Sumber Pembelajaran Kolej MARA Kuala Nerang ditubuhkan sejajar dengan penubuhan kolej pada tahun 1994 dan dikenali sebagai Pustaka Budiman. Pustaka Budiman memainkan peranan penting sebagai pusat maklumat dan tempat rujukan kepada seluruh warga kolej. Pustaka Budiman merupakan gerbang ilmu yang menyediakan pelbagai bahan rujukan dalam pelbagai bidang dan media sama ada bahan bercetak mahupun bahan digital serta Pangkalan Data dan E-Books.

Perkhidmatan

Struktur bangunan Pustaka Budiman terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian atas dan bahagian bawah. Di bahagian atas juga terdapat ruang bacaan terbuka, Bilik Tayangan dan Anjung Budiman. Bahagian bawah pula menempatkan Kaunter Perkhidmatan, Open Library, Makmal Multimedia, Ruang Bacaan Terkawal dan Bilik Kerja Staf. Bahagian bawah menempatkan bahan bacaan terkawal dan bahagian atas menempatkan bahan bacaan terbuka. Antara perkhidmatan yang terdapat di PSP adalah:

Perkhidmatan Kaunter
Perkhidmatan Khidmat Nasihat
Perkhidmatan Percetakan
Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan

Profail Unit PSP

Ahli Unit

Puan Norsamsidar binti Hasan
Puan Normajidah binti Saad
Puan Noor Sakiros binti Mad Ramli
En. Zaharul Azmir bin Md. Zin

IMG_1726IMG_1809

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s